Absolwent Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2015. Zainteresowany ekonomią, historią i naukami politycznymi. Wyhodowany na dziełach Miltona Friedmana, Ludwiga von Misesa i Henry Hazlitta. Kochający wolność i nieprzepadający za nadgorliwym państwem. Z wykształcenia psycholog.

Komentarze: