Autorzy

Redakcja

Redakcja

Profil redakcji Bloga Obywatelskiego Rozwoju. Wpisy na Blogu Obywatelskiego Rozwoju przedstawiają stanowisko autorów bloga i nie muszą być zbieżne ze stanowiskiem Forum Obywatelskiego Rozwoju. Redaktorem naczelnym bloga jest Marek Tatała, ekonomista, członek Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Marek Tatała

Marek Tatała

ekonomista, Wiceprezes Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju. Studiował ekonomię i ekonomiczną analizę prawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekonomię i nauki polityczne na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Laureat Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza. W 2013 r. ukończył CPPR-ACE Winter School in Public Policy Research Methods w Kochi, w Indiach oraz Think Tank MBA organizowany przez Atlas Network. Absolwent programu Atlas Leadership Academy.

Anna Patrycja Czepiel

Anna Patrycja Czepiel

Politolog i filozofka polityki. Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka książki „Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel? Zmagania z myślą H. Arendt” (Wyd. Nieoczywiste, grudzień 2017). W Forum Obywatelskiego Rozwoju działała od czasu powstania Fundacji w 2007 r., początkowo na zasadzie wolontariatu. W latach 2011-2019 współpracowała z Forum Obywatelskiego Rozwoju zawodowo, zajmując się analizami z zakresu społeczno-gospodarczej polityki Unii Europejskiej, polityki rynku pracy oraz szans i zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego.

Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Ekonomista, Profesor SGH. Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wicepremier i minister finansów w trzech rządach, były prezes NBP.

Mikołaj Barczentewicz

Mikołaj Barczentewicz

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego (MJur Distinction) oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, stypendysta Oksfordu i Institute for Humane Studies. Autor publikacji naukowych z zakresu filozofii prawa, prawa konstytucyjnego oraz ekonomicznej analizy prawa. Obecnie jako ‘research student’ (MPhil) przebywa na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Aleksander Łaszek

Aleksander Łaszek

Ekonomista, absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta Programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Sztokholmskim. Obecnie doktorant w Szkole Głównej Handlowej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z długookresowym wzrostem gospodarczym oraz jego załamaniami.

Maciej Orczyk

Maciej Orczyk

Student finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej, Współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju i Lokalny Koordynator organizacji Students For Liberty w Polsce. Laureat Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2016. Stypendysta Rektora SGH. W wolnym czasie zapalony pływak - mistrz Polski uczelni ekonomicznych w stylu klasycznym.

Karolina Wąsowska

Karolina Wąsowska

Prawnik. Analityk prawny. Doktorantka w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła również stosunki międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa internetowego oraz cyberbezpieczeństwa.

Witold Jarzyński

Witold Jarzyński

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w katedrze prawa cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie budowlanym i pawie zamówień publicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrująsię wokół problemu barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz gospodarki USA. Współpracuje z Bankiem Światowym przy tworzeniu rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej "Doing Business".

Piotr Oliński

Piotr Oliński

Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Liberty Forum Poland, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, młodszy analityk w dziale prawnym w FOR. Klasyczny Liberał.

Marta Kube

Marta Kube

Prawnik. Absolwent politologii i prawa. Od 2005 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi, koordynowała m.in. kampanię "Nie daję, nie biorę łapówek". Z Forum Obywatelskiego Rozwoju związana od 2008 roku, gdzie koordynowała projekty prawne (m.in. Lepszy Wymiar Sprawiedliwości, Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego UE). Obecnie pracuje jako prawnik w ZP PPS.

Dawid Samoń

Dawid Samoń

Student ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szczególnie interesują go systemy emerytalne i ekonomia ochrony zdrowia. Z Forum Obywatelskiego Rozwoju współpracuje od 2010 roku.

Liwiusz Wojciechowski

Liwiusz Wojciechowski

Absolwent Informatyki i ekonometrii oraz Finansów międzynarodowych i bankowości na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek SII, TEP, ESETH i EconometricSociety. Zainteresowania: giełda, forex, rozwój gospodarczy, metody ilościowe w ekonomii.

Rafał Trzeciakowski

Rafał Trzeciakowski

Ekonomista FOR, doktorant w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Aleksander Kalisz

Aleksander Kalisz

Student prawa na Uniwersytecie w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Przyszły student wymiany zagranicznej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Były Prezydent a obecnie Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Polskiego Uniwersytetu w Nottingham. Wiceprezydent uniwersyteckiego oddziału TEDx. Członek Amnesty International i laureat programu Go4Poland organizowanego przez Fundację GPW. Entuzjasta "Model United Nations", pisania oraz tenisa. Aspirujący adwokat.

Mateusz Sabat

Mateusz Sabat

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas studiów w SGH przez 2 lata kierował SKN Spraw Zagranicznych, które w tym czasie stało się jedną z najaktywniejszych organizacji studenckich w Polsce. Współzałożyciel i były członek Zarządu SKN Ekonomicznej Analizy Prawa. Łącznie w ramach działalności studenckiej w SGH koordynował przygotowanie ponad 100 paneli i wykładów otwartych z udziałem wielu osobistości świata nauki, polityki, dyplomacji i biznesu. W Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 roku. Od 2011 roku odpowiada za współpracę z kluczowymi partnerami FOR. W 2013 roku koordynował przygotowanie serii 89 wykładów prof. Leszka Balcerowicza "Odkrywając wolność" w 41 miastach całej Polski. ---> Dowiedz się więcej na: www.mateuszsabat.com

Marcin Zieliński

Marcin Zieliński

Ekonomista FOR, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 roku Summer Fellow w amerykańskim Ludwig von Mises Institute. W 2011 roku otrzymał Vernon Smith Prize za esej na temat konkurencji walutowej. Przetłumaczył na język polski książki m.in. Friedricha Augusta Hayeka, Ludwiga von Misesa, Davida Friedmana i Deirdre N. McCloskey.

Łukasz Maźnica

Łukasz Maźnica

Wiceprezes Zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, absolwent studiów magisterskich na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, obecnie doktorant na tejże uczelni. Stypendysta Fundacji Narodowego Banku Polskiego oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących ekonomii (przede wszystkim z zakresu zarządzania publicznego oraz ekonomiki kultury). W 2013 laureat nagrody im. prof. Jerzego Indraszkiewicza za osiągnięcia naukowe.

Mateusz Wiatr

Mateusz Wiatr

Absolwent Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Odbył staże m.in. w Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Skarbu Państwa oraz także w Grant Thornton i Accenture. Uczestnik Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2012 i absolwent X edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława A. Pagi. Interesuję się makroekonomią, ekonomią regulacji, ekonomią alternatywną.

Sławomir Dudek

Sławomir Dudek

Główny Ekonomista, Wiceprezes Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie obronił pracę doktorską. W 2020 r. powołany w skład Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Od 2020 r. członek władz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Współpracuje z Instytutem Odpowiedzialnych Finansów. W latach 2020-2021 Główny Ekonomista Pracodawców RP, członek Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w Radzie Dialogu Społecznego, koordynator Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej przy Radzie Przedsiębiorczości. Od 2003 r. związany z Instytutem Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1996-2019 był pracownikiem Ministerstwa Finansów, gdzie m.in. kierował Wydziałem Symulacji i Prognoz Makroekonomicznych (2001-2008), a następnie zajmował stanowiska zastępcy dyrektora (2008-2012) i dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej (2012-2019). W latach 2012-2019 przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniach Economic Policy Committee przy OECD. Był członkiem Rady Statystyki, Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Edukacji Statystycznej. Zasiadał w radach nadzorczych Narodowego Funduszu Zdrowia, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Aplikacji Krytycznych.

Michał Zator

Michał Zator

Student matematyki ekonomicznej na Politechnice Wrocławskiej. Zainteresowany systemem finansowym i makroekonomią.

Wiktor Wojciechowski

Wiktor Wojciechowski

Doktor nauk ekonomicznych; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; w latach 2004-2008 pracownik Narodowego Banku Polskiego, w którym kierował Zespołem ds. Badań Rynku Pracy; były członek Rady Edukacji Ekonomicznej NBP; autor licznych publikacji z zakresu ekonomii pracy.

Jan Baran

Jan Baran

Student Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Rafal Dostatni

Rafal Dostatni

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza oraz zwycięzca konkursu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego "List do rządzących- jak zwiększyć zakres wolności gospodarczej w Polsce?". Interesuje się ekonomiczną analizą prawa, historią i sportem.

Adam Juszczak

Adam Juszczak

Student Informatyki i Ekonometrii oraz Logistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent studiów licencjackich z dziedziny ekonomii. Przez 5 lat działał w kole SKN Ekobiznes którego dwukrotnie był wiceprezesem. W latach 2012- 2013 Ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Stypendysta programu Mizuta Scholarship na Josai International University. Uczestnik Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2015.

Kamil Dąbrówka

Kamil Dąbrówka

Student nauk politycznych na belgijskim UCLouvain. Klarnecista, obserwator krajowej i międzynarodowej sceny politycznej. Pasjonat geopolityki i stosunków międzynarodowych. Wielbiciel dobrej książki.

Tomasz Dróżdż

Tomasz Dróżdż

Student III roku studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwycięzca V edycji Konkursu Młody Ekonomista organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich, laureat wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza w 2015 r.

Pawel Jankowski

Pawel Jankowski

Absolwent Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2015. Zainteresowany ekonomią, historią i naukami politycznymi. Wyhodowany na dziełach Miltona Friedmana, Ludwiga von Misesa i Henry Hazlitta. Kochający wolność i nieprzepadający za nadgorliwym państwem. Z wykształcenia psycholog.

Marek Uliński

Marek Uliński

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W FOR działa od sierpnia 2012 roku. Jest zwolennikiem austriackiej szkoły ekonomii. Interesuje się makroekonomią i polityką gospodarczą.

Michał Przybył

Michał Przybył

Student prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także na University of Trnava (Słowacja). Interesuje się prawem common law, prawem rzymskim jako źródłem podstawa prawa prywatnego oraz komparatystyką prawną. Uczestnik Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2015. Członek Koła Naukowego Prawa Rzymskiego "Bona Fides"

Milosz Gabrys

Milosz Gabrys

Student Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość. Współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju. Uczestnik Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Interesuje się polityką monetarną, rynkami kapitałowymi, historią gospodarczą. W wolnym czasie narciarstwo i książki historyczne.

Daniel Góra

Daniel Góra

Student ekonomii oraz rachunkowości i controllingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Odbył letnie praktyki w Dziale Analiz Fundacji FOR. Laureat Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2016 i Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów 2015. Członek Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie. Interesuje się m.in. teorią ekonomii, polityką gospodarczą, filozofią polityczną i historią XX wieku.

Patryk Wachowiec

Patryk Wachowiec

Analityk prawny FOR. Były pracownik Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP. Autor opinii prawnych dla posłów i organów Sejmu, były współpracownik sejmowej Komisji ds. Petycji oraz korespondent Europejskiego Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji (ECPRD). Od 2015 roku prezes Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju (CADR). W swojej pracy łączy zastosowanie narzędzi informatycznych do prawa i procesu legislacyjnego. Interesuje się głównie prawem konstytucyjnym i prawem Unii Europejskiej, a także propaguje jawność życia publicznego.

Ida Sywula

Ida Sywula

Absolwentka studiów I stopnia Finanse i Rachunkowość, Finanse Przedsiębiorstw i Controlling na Wydziale Zarządzania UG, aktualnie studentka studiów II stopnia Informatyka i Ekonometria, Analityka Gospodarcza na tym samym wydziale. W latach 2013-2014 członkini Koła Naukowego Strateg, pomagała przy projekcie „Future in Your Hands”. I miejsce w Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza 2015. Z zamiłowania fotograf i doradca noszenia dzieci w chustach.

Mariusz Zabrocki

Mariusz Zabrocki

Absolwent finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego i Akademii Mediów. Certyfikowany doradca w alternatywnym systemie obrotu. Level III Candidate w Programie CFA. Pracuje w bankowości inwestycyjnej, manager projektów związanych z rynkiem NewConnect. Interesuje się funduszami hedgingowymi, giełdą, psychologią społeczną i koszykówką.

Konrad Urban

Konrad Urban

Kosmopolita po studiach filozoficzno-ekonomiczne na Durham (BA) oraz filozofii analitycznej (MLitt) na St Andrews. Doradzał grupie brytyjskich parlamentarzystów podczas kampanii Brexitowej. Wrócił do Warszawy przez zamiłowanie do pierogów.

Andrzej Rzońca

Andrzej Rzońca

Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Główny doradca Rady i Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju. Doktor hab. nauk ekonomicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2010-2016 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Aleksander Szpojankowski

Aleksander Szpojankowski

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się regulacjami dotyczącymi prawa międzynarodowego handlowego, prawa finansowego oraz systemem prawnym common law. Współpracownik Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju od maja 2015.

Łukasz Pstrong

Łukasz Pstrong

Ekspert Social Mediów oraz Marketingu, a także project manager branży informatycznej. Pomysłodawca inicjatywy Darmol.pl. Członek załóg projektów, takich jak: Beater.pl i Chinese 4 Europeans. Miłośnik psychologii oraz student AGH. Więcej na: smartfish.at

Krzysztof Bielski

Krzysztof Bielski

Student Informatyki i ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami makroekonomicznymi. Dużą wagę przywiązuje do interdyscyplinarnego podejścia do ekonomii.

Dominika Stróż

Dominika Stróż

Studentka Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Członkini Koła Naukowego EFERR oraz Stowarzyszenia KoLiber. Zainteresowana makroekonomią, naukami politycznymi i literaturą kryminalną.

Anna Jaworska

Anna Jaworska

Studentka ekonomicznej analizy prawa na SGH. Zainteresowana psychologią oraz ekonomią behawioralną.

Paulina Kuśnierz

Paulina Kuśnierz

Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2016. Angażuje się w projekty społeczne, takie jak Krakowska Akademia Samorządności oraz aktywnie uczestniczy w wolontariacie sportowym. Rozwija swoje zainteresowania w arbitrażu handlowym. Interesuje się m.in. stosunkami międzynarodowymi we współczesnym świecie, finansami oraz Alternative Dispute Resolution.

Zofia Kościk

Zofia Kościk

Studentka kierunku Finanse i Rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Austriackiej Szkoły Ekonomii Instytutu Misesa oraz Akademii Finansów Instytutu Finansów. Doświadczenie w trzecim sektorze zdobywała już jako radna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus czy Młodzieżowej Rady m.st Warszawy. Odbyła staż w m.in Fundacji Wolności Gospodarczej. W przeszłości pisała również teksty dla organizacji Young Voices Europe o tematyce wolnościowej. Aktywna wolontariuszka Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat. Główne zainteresowania: finanse publiczne, rynki finansowe oraz biznes.

Justyna Baszczeska

Justyna Baszczeska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017 r.), obecnie studentka programu Master of German Laws (LL.M.) na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. W trakcie studiów na UW uczestniczyła m.in. w projekcie bezpłatnej pomocy prawnej - Kliniki Prawa UW i odbyła roczny kurs prawa niemieckiego i europejskiego w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego. Związana z FOR i projektem "Ulepszprawo.pl" od 2013 r. Jej zainteresowania obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z polskim, niemieckim i unijnym prawem cywilnym oraz prawem własności przemysłowej.

Damian Gnatek

Damian Gnatek

Ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnik Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2014. Głównie zainteresowany tematyką kryzysu gospodarczego.

Mateusz Guzikowski

Mateusz Guzikowski

Ekonomista. Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorant w Szkole Głównej Handlowej (Katedra Teorii Systemu Rynkowego). Jego zainteresowania badawcze związane są z ekonomią pracy, ekonomią emerytalną, długookresowym wzrostem gospodarczym i cyklami koniunkturalnymi.

Kacper Żytkowicz

Kacper Żytkowicz

Student kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Inwestor indywidualny z kilkuletnim doświadczeniem. Ekspert Ekonomiczny w Kole Naukowym Rynku Kapitałowego INDEX. Uczestnik Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza w 2015 r.

Piotr Czajkowski

Piotr Czajkowski

Student Szkoły Głównej Handlowej; Finalista Olimpiady Przedsiębiorczości; posiadacz certyfikatu YoungMBA; w wolnym czasie jeździ na motocyklu, uprawia narciarstwo, a od niedawna także sporty walki.

Anna Komosa

Anna Komosa

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacją amerykanistyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Była uczestnikiem rocznej wymiany kulturowo- językowej do Meksyku na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych UAEMEX. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich i Kancelarii Prawnej KI. Autorka na portalu Iberoameryka.com. Pracowała jako wolontariusz przy festiwalach filmowych i w portalu informacyjnym Euractiv.pl.

Weronika Rydzińska

Weronika Rydzińska

Studentka prawa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praktykantka Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Barbara Sip

Barbara Sip

Studentka prawa i socjologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini Klubu Debat UW. Pasjonatka malarstwa francuskiego i ruchu beat generation.

Dominika Pawlowska

Dominika Pawlowska

Absolwentka studiów I stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Na swojej uczelni przez 2 lata kierowała Kołem Naukowym EMER. Z Forum Obywatelskiego Rozwoju związana od stycznia 2012. Na początku swojej działalności pomagała w tworzeniu Rachunku od Państwa, prowadziła warsztaty z ekonomii dla dzieci a także publikowała własne teksty. Obecnie jest koordynatorem projektów. W 2013 roku prowadziła kampanię książki "Odkrywając wolność - przeciw zniewoleniu umysłów". Obecnie koordynuje kampanię NieZaglosuje.pl a także Komiksy Ekonomiczne.

Jan Jarosławski

Jan Jarosławski

Student Wydziału Prawa UW. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Floryda. Pisze pracę magisterską na temat realizacji inwestycji w formie PPP. W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim problematyką PPP w ujęciu prawnym i ekonomicznym oraz prawem spółek. Uczestniczył w kilku dużych polskich projektach realizowanych w PPP.

Mariusz Michalski

Mariusz Michalski

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2012. Interesuje się głównie polityką fiskalną, ekonomią sektora publicznego i historią gospodarczą. W wolnych chwilach sport i książka.

Adrian Szmajdziński

Adrian Szmajdziński

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się prawem spółek, prawem rynku kapitałowego, prawem konstytucyjnym oraz prawem Unii Europejskiej. Aktualnie praktykuje w obszarze prawa handlowego i rynku kapitałowego. Od 2013 r. przewodniczący Koła Naukowego Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ. Laureat Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2015.

Jakub Kubajek

Jakub Kubajek

Student SGH oraz zapalony biegacz

Adam Pasierbek

Adam Pasierbek

Adam Pasierbek jest studentem ekonomii na University of Reading oraz wizytującym studentem University of Ottawa. Współzałożyciel UoR Think-Tank Society, był członkiem zarządu UoR Debate Society oraz UoR Model UN Club. Interesuje się ekonomią monetarną, austriacką szkołą ekonomii oraz filozofią polityczną.

Jakub Kopryk

Jakub Kopryk

Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Klaudia Borkowska

Klaudia Borkowska

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, zaangażowana w działania na rzecz Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Green REV Institute. Interesuje się prawem spółek oraz międzynarodowym prawem handlowym - w szczególności w relacjach unijno-bliskowschodnich.

Jaroslaw Kaminski

Jaroslaw Kaminski

Student zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość na tym samym uniwersytecie. Zwycięzca Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2016. Zainteresowany szeroko pojętą ekonomią.

Piotr Murawski

Piotr Murawski

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie student międzynarodowych stosunków gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej. Uczestnik Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza, wolontariusz FOR.

Jarosław Kantorowicz

Jarosław Kantorowicz

Absolwent ekonomii i ekonomicznej analizy prawa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz programu LLM (Uniwersytet w Hamburgu). Obecnie doktorant (European Doctorate in Law & Economics). Stypendysta Komisji Europejskiej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z ekonomiczną analizą prawa, ekonomią regulacji oraz polityką fiskalną.

Jakub Przeździecki

Jakub Przeździecki

Koordynator Projektów FOR, absolwent Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, student ekonomii. Interesuje się łamigłówkami o charakterze matematycznym.

Łukasz Stępkowski

Łukasz Stępkowski

Student polityki społecznej oraz ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył 3 - miesięczny staż w redakcji portalu Bankier.pl oraz praktyki w Departamencie Funduszy MPiPS. Interesuje się głównie rynkiem pracy oraz szeroko rozumianą ekonomią sektora publicznego.

Roman Rewald

Roman Rewald

Prawnik, partner w kancelarii Weil. Prezes Centrum Mediacji działającego przy Konfederacji Lewiatan. W latach 2004-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce a obecnie jest członkiem Rady Dyrektorów tej instytucji. W 2014 roku został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jednym z najwyższych polskich państwowych odznaczeń cywilnych, za wybitne zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej w Polsce.

Gabriel Hawryluk

Gabriel Hawryluk

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zadeklarowany wolnorynkowiec i libertarianin. W latach 2015-2017 autor artykułów o tematyce wolnorynkowej na łamach wolnościowych czasopism. Od 2020 roku członek Stowarzyszenia Libertariańskiego. Autor prac dyplomowych z zakresu implikacji politycznych libertarianizmu i wolnościowych rozwiązań w systemie emerytalnym. Zainteresowany w szczególności badaniem wpływu państwowych interwencji i regulacji na rynek, gospodarkę i społeczeństwo. Prywatnie fan i amatorski zawodnik darta, autor wierszy i miłośnik podróży po krajach postsowieckich.

admin

admin

Pellentesque facilisis tincidunt risus adipiscing porta mid? Magna aliquet porta diam sociis parturient magna integer vel! Ut mus eros augue, elementum nisi in in! Duis.

Michał Magdziak

Michał Magdziak

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator projektu „UlepszPrawo.pl” w Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z FOR związany od 2012 r. Były prezes Koła Naukowego Prawa Procesowego działającego przy WPiA UW. Praktykował i pracował w uznanych warszawskich kancelariach prawnych a także uczestniczył w zajęciach Kliniki Prawa działającej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokata dra Łukasza Chojniaka (od 2013 r.). Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego, a także prawa administracyjnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w prawie karnym oraz cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ochrony dóbr osobistych).

Michal Nikitiuk

Michal Nikitiuk

Prawnik, Makler Papierów Wartościowych, Alumn XIII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, Uczestnik Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza

Światosław Bledziewski

Światosław Bledziewski

Pochodzący z Kijowa, student Szkoły Głównej Handlowej i absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Studiujący i zainteresowany ekonomią (w szczególności polityką gospodarczą, edukacją ekonomiczną, wskaźnikami wzrostu gospodarczego oraz rolą megakorporacji w dzisiejszym świecie). Poza tym pasjonujący się literaturą, kulturą dalekiego wschodu, psychologią i nowinkami technicznymi.