Mundurowi żądają przywilejów

Jedną z niewielu dobrych decyzji rządu PO była reforma zasiłku chorobowego wypłacanego funkcjonariuszom służb mundurowych. Polegała ona na jego obniżeniu ze 100% do 80% wynagrodzenia tak jak to dotychczas było w przypadku pozostałych pracowników. To był krok w dobrą stronę, który przyczynił się do obniżenia nieobecności funkcjonariuszy w pracy, a w konsekwencji mniejszych wydatków budżetowych […]

Share