Warning: Creating default object from empty value in /home/klient.dhosting.pl/for/blogobywatelskiegorozwoju.pl/wp-content/themes/hybrid/library/functions/core.php on line 27
Marta Kube, Autor w serwisie Blog Obywatelskiego Rozwoju

Dysponowanie przez wykonawców zasobami podmiotu trzeciego w świetle nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli Prezesa UZP

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 5 listopada 2009 roku umożliwia wykonawcom posługiwanie się zasobami innych podmiotów w celu uwiarygodnienia zdolności wykonawcy do zrealizowania danego zamówienia. Wykonawca może korzystać: z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W tym przypadku nie ma na to wpływu charakter prawny […]

Share

Załamanie w segmencie budowlanym?

W październiku 2011 roku liczba ogłoszeń o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia spadła względem miesiąca poprzedniego o 3,92 proc. Spadek względem października 2010 roku był większy i wyniósł 6,37 proc. Więcej postępowań niż w październiku 2011 roku ogłoszono w październiku 2007 roku – 16 tys. 105 oraz w październiku 2010 – 17 tys. 124. Należy […]

Share

„Medialne zmiany legislacyjne a wolność zgromadzeń”

Bezpośrednio po zamieszkach, które miały miejsce w Warszawie 11 listopada 2011 r. Prezydent Bronisław Komorowski wyraził swoje stanowisko na temat uregulowań prawnych dotyczących zgromadzeń. „Dostrzegam dwa obszary, w których według mnie można szukać rozwiązań ułatwiających z jednej strony policji działania skuteczne w tego rodzaju sytuacjach, a z drugiej przenoszące także odpowiedzialność w znacznej mierze na […]

Share

Powakacyjny wzrost przetargów ogłaszanych na dostawy usług oraz towarów, spadek przetargów na roboty budowlane

Serwis gospodarka.pl przedstawił wyniki raportu na temat liczby ogłaszanych przetargów na dostawy usług i towarów oraz na roboty budowlane. Z wyników przedstawionych w raporcie wynika, że po wakacjach liczba ogłaszanych przetargów na dostawy usług oraz towarów wzrosła. Widoczny jest też trend spadkowy w branży budowlanej. We wrześniu 2011 roku opublikowano 16 tyś. 688 ogłoszeń o […]

Share

https://www.high-endrolex.com/25