Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017 r.), obecnie studentka programu Master of German Laws (LL.M.) na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. W trakcie studiów na UW uczestniczyła m.in. w projekcie bezpłatnej pomocy prawnej - Kliniki Prawa UW i odbyła roczny kurs prawa niemieckiego i europejskiego w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego. Związana z FOR i projektem "Ulepszprawo.pl" od 2013 r. Jej zainteresowania obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z polskim, niemieckim i unijnym prawem cywilnym oraz prawem własności przemysłowej.

Komentarze: