Student zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwent studiów licencjackich i magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość na tym samym uniwersytecie. Zwycięzca Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2016. Zainteresowany szeroko pojętą ekonomią.

Komentarze: