Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas studiów w SGH przez 2 lata kierował SKN Spraw Zagranicznych, które w tym czasie stało się jedną z najaktywniejszych organizacji studenckich w Polsce. Współzałożyciel i były członek Zarządu SKN Ekonomicznej Analizy Prawa. Łącznie w ramach działalności studenckiej w SGH koordynował przygotowanie ponad 100 paneli i wykładów otwartych z udziałem wielu osobistości świata nauki, polityki, dyplomacji i biznesu. W Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2010 roku. Od 2011 roku odpowiada za współpracę z kluczowymi partnerami FOR. W 2013 roku koordynował przygotowanie serii 89 wykładów prof. Leszka Balcerowicza "Odkrywając wolność" w 41 miastach całej Polski. ---> Dowiedz się więcej na: www.mateuszsabat.com

Komentarze: