Student Informatyki i Ekonometrii oraz Logistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent studiów licencjackich z dziedziny ekonomii. Przez 5 lat działał w kole SKN Ekobiznes którego dwukrotnie był wiceprezesem. W latach 2012- 2013 Ambasador CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Stypendysta programu Mizuta Scholarship na Josai International University. Uczestnik Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2015.

Komentarze: