Politolog i filozofka polityki. Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka książki „Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel? Zmagania z myślą H. Arendt” (Wyd. Nieoczywiste, grudzień 2017). W Forum Obywatelskiego Rozwoju działała od czasu powstania Fundacji w 2007 r., początkowo na zasadzie wolontariatu. W latach 2011-2019 współpracowała z Forum Obywatelskiego Rozwoju zawodowo, zajmując się analizami z zakresu społeczno-gospodarczej polityki Unii Europejskiej, polityki rynku pracy oraz szans i zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego.

Komentarze: