Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2012. Interesuje się głównie polityką fiskalną, ekonomią sektora publicznego i historią gospodarczą. W wolnych chwilach sport i książka.

Komentarze: