Student kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Inwestor indywidualny z kilkuletnim doświadczeniem. Ekspert Ekonomiczny w Kole Naukowym Rynku Kapitałowego INDEX. Uczestnik Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza w 2015 r.

Komentarze: