Wiceprezes Zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, absolwent studiów magisterskich na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, obecnie doktorant na tejże uczelni. Stypendysta Fundacji Narodowego Banku Polskiego oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących ekonomii (przede wszystkim z zakresu zarządzania publicznego oraz ekonomiki kultury). W 2013 laureat nagrody im. prof. Jerzego Indraszkiewicza za osiągnięcia naukowe.

Komentarze: