Różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

Jak czytamy w analizie przygotowanej przez Bank Rezerwy Federalne w Luizjanie, różnica w zarobkach między kobietami a mężczyznami (gender gap) w USA wynosi ok. 5%.

W Stanach Zjednoczonych od kilku dekad systematycznie maleje przewaga mężczyzn nad kobietami w kwestii zarobków. W 1979 roku ta różnica wynosiła 36,5 % a dzisiaj (I kwartał 2011 roku) wynosi 17,2% – dane the Bureau of Labor Statistics.

Niemniej jedank, jeśli porównamy zarobki mężczyzn i kobiet o takim samym wykształceniu, doświadczeniu, miejscu zamieszkania, długości przerw w karierze zawodowej oraz ilości przepracowanych godzin nadliczbowych, to realna różnica w wynagrodzeniu wynosi nie 17,2% a 5%.

źódło: Natalia A. Kolesnikova, Yang Liu, The Gender Wage Gap

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: -2 (from 2 votes)
Share

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w katedrze prawa cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie budowlanym i pawie zamówień publicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrująsię wokół problemu barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz gospodarki USA. Współpracuje z Bankiem Światowym przy tworzeniu rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej "Doing Business".

Komentarze: