Student Wydziału Prawa UW. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Floryda. Pisze pracę magisterską na temat realizacji inwestycji w formie PPP. W praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim problematyką PPP w ujęciu prawnym i ekonomicznym oraz prawem spółek. Uczestniczył w kilku dużych polskich projektach realizowanych w PPP.

Komentarze: