Studentka kierunku Finanse i Rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Austriackiej Szkoły Ekonomii Instytutu Misesa oraz Akademii Finansów Instytutu Finansów. Doświadczenie w trzecim sektorze zdobywała już jako radna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus czy Młodzieżowej Rady m.st Warszawy. Odbyła staż w m.in Fundacji Wolności Gospodarczej. W przeszłości pisała również teksty dla organizacji Young Voices Europe o tematyce wolnościowej. Aktywna wolontariuszka Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat. Główne zainteresowania: finanse publiczne, rynki finansowe oraz biznes.

Komentarze: