Student prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także na University of Trnava (Słowacja). Interesuje się prawem common law, prawem rzymskim jako źródłem podstawa prawa prywatnego oraz komparatystyką prawną. Uczestnik Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2015. Członek Koła Naukowego Prawa Rzymskiego "Bona Fides"

Komentarze: