Nieplanowane skutki planowania przestrzennego

„Bańka” spekulacyjna na amerykańskim rynku nieruchomości nie miała charakteru ogólnokrajowego. Inflacja cen wystąpiła tylko w tych rejonach, w których obowiązywały restrykcyjne regulacje zagospodarowania przestrzennego.

Mało jest takich kwestii w amerykańskiej polityce i ekonomii, które połączyłyby lewicowego ekonomistę Paula Krugmana i libertariański think-tank CATO Institute.  Niemniej jednak takie przypadki się zdarzają. Zarówno laureat nagrody nobla jak i eksperci CATO zgodni są co do tego, że stanowe regulacje zagospodarowania przestrzennego miały wpływ na inflację cen nieruchomości, która doprowadziła do powstania „bańki” spekulacyjnej.

Ich obserwacje dotyczące korelacji między regulacjami podaży nieruchomości a ich ceną potwierdza szereg badań prowadzonych na długo przed powstaniem bańki. Spośród 40 badań empirycznych przeprowadzonych w latach 1976-2000, w 33 przypadkach potwierdzono, iż takie regulacje mają związek z inflacją cen a jedynie w 4 przypadkach, w ogóle nie zaobserwowano takiego związku.

Wzrost cen nieruchomości na amerykańskim rynku nie miał charakteru ogólnokrajowego. W stanach gdzie istniały restrykcyjne regulacje zagospodarowania przestrzennego mieliśmy dużą inflację cen i duży spadek  po pęknięci bańki, a w stanach z liberalnym prawem nie zanotowane „bańki” na rynku nieruchomości.  Począwszy od 2000 roku ceny nieruchomości znacznie urosły w 16 stanach USA (zamieszkałych przez 45 proc. populacji) i we wszystkich tych regionach uchwalano regulacje zagospodarowania przestrzennego. „Bańki” w ogóle nie zaobserwowano w 29 stanach USA (zamieszkałych przez 54 proc. populacji) i tylko w kilku spośród nich uchwalono  regulacje zagospodarowania przestrzennego.

Jaka była reakcja władz na wybuch bańki? Nie, bynajmniej nie liberalizacja prawa zagospodarowania przestrzennego. Dla przykładu na Florydzie, gdzie prawo w tym zakresie jest najbardziej restrykcyjne a ceny nieruchomości wręcz kosmiczne, w reakcji na kryzys uchwalono jeszcze większą liczbę regulacji ingerujących w rynek.

Więcej w najnowszej analizie FOR.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +6 (from 8 votes)
Share

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w katedrze prawa cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie budowlanym i pawie zamówień publicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrująsię wokół problemu barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz gospodarki USA. Współpracuje z Bankiem Światowym przy tworzeniu rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej "Doing Business".

Komentarze: