Doktor nauk ekonomicznych; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; w latach 2004-2008 pracownik Narodowego Banku Polskiego, w którym kierował Zespołem ds. Badań Rynku Pracy; były członek Rady Edukacji Ekonomicznej NBP; autor licznych publikacji z zakresu ekonomii pracy.

Komentarze: