Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Główny doradca Rady i Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju. Doktor hab. nauk ekonomicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2010-2016 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Komentarze: