Studentka prawa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praktykantka Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Komentarze: