Student III roku studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwycięzca V edycji Konkursu Młody Ekonomista organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich, laureat wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza w 2015 r.

Komentarze: