Prawnik. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła również stosunki międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, własności intelektualnej oraz prawa gospodarczego. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także prawo międzynarodowe handlowe, europejskie oraz system prawny common law. Obecnie współpracuje z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Komentarze: