Politolog i młoda filozofka polityki. Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka książki „Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel? Zmagania z myślą Hanny Arendt” (Wyd. Nieoczywiste, 2017). Pracuje w Forum Obywatelskiego Rozwoju na stanowisku analityka, zajmując się przede wszystkim analizą społeczno-gospodarczej polityki Unii Europejskiej oraz szans i zagrożeń dla społeczeństwa obywatelskiego. W Forum Obywatelskiego Rozwoju działa od czasu powstania Fundacji (2007 r.). Jest autorką i współautorką łącznie ponad 30 publikacji FOR. Regularnie publikuje także w Laboratorium „Więzi”.

Komentarze: