Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się prawem spółek, prawem rynku kapitałowego, prawem konstytucyjnym oraz prawem Unii Europejskiej. Aktualnie praktykuje w obszarze prawa handlowego i rynku kapitałowego. Od 2013 r. przewodniczący Koła Naukowego Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ. Laureat Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2015.

Komentarze: