Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W FOR działa od sierpnia 2012 roku. Jest zwolennikiem austriackiej szkoły ekonomii. Interesuje się makroekonomią i polityką gospodarczą.

Komentarze: