Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się regulacjami dotyczącymi prawa międzynarodowego handlowego, prawa finansowego oraz systemem prawnym common law. Współpracownik Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju od maja 2015.

Komentarze: