Student Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość. Współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju. Uczestnik Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Interesuje się polityką monetarną, rynkami kapitałowymi, historią gospodarczą. W wolnym czasie narciarstwo i książki historyczne.

Komentarze: